Make your own free website on Tripod.com


‘Drug’ dalam Bahasa Inggeris diertikan sebagai ubat-ubatan. Untuk mentakrif penyalahgunaan kepada `Drug’, perkataan `Use’, `misuse’ atau `abuse’ perlu digunakan bersama-sama perkataan drug. Manakala dalam Bahasa Melayu, dadah merupakan istilah khusus yang dicipta untuk memberi pengertian `penyalahgunaan’ atau `salahguna’  tidak boleh diikuti dengan perkataan `dadah’ sudah menunjukkan ia  telah disalahgunakan. Dalam hal ini, perkataan `penggunaan’ atau `penagihan’ adalah perkataan yang sesuai digunakan bagi menggambarkan penggunaan dan juga masalah-masalah yang  berkaitan dadah.

 

Laman Utama

Pengertian

Ciri-ciri

? Menjauhinya

Say No To Drug